O firmie CS OPERATOR

 

Centrum Szkolenia OPERATOR jest placówką zajmującą się prowadzeniem kursów, szkoleń zawodowych oraz specjalistycznych dla firm i instytucji państwowych oraz osób fizycznych.

 

Specjalizujemy się w szkoleniach operatorów maszyn i innych urządzeń technicznych przeznaczonych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r.

 

Centrum Szkoleniowe "OPERATOR" działa na podstawie upoważnienia wydanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W/w Instytut sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją szkoleń.

 

Dysponujemy nowoczesną bazą maszyn i sprzętu do szkolenia praktycznego. Dobrze zoragnizowany plac manewrowy pozwala kursantom pod nadzorem doświadczonych instruktorów doskonalić umiejętności sterowania maszyną oraz zdobycia niezbędnej wiedzy w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

 

Organizowane przez nasz ośrodek szkolenia prowadzone są w systemie ciągłym (poniedziałek - piątek) oraz weekendowym (piątek - sobota). Istnieje możliwość zakwaterowania kursantów, którzy dojeżdzają z dalszych części kraju.

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 OPERATOR