INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI KOPARKO - ŁADOWARKI


Instrukcja BHP obsługi koparko - ładowarki


WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY PRZY OBSŁUDZE KOPARKI

 • pracownik winien przystąpić do pracy trzeźwy, bez objawów zaburzeń psychotropowych
 • przy obsłudze maszyn (koparek, koparko - ładowarki) z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np.:  luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy
 • posiadanie wymaganych predyspozycji psychicznych i fizycznych do obsługi koparko - ładowarki
 • ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej  tabeli norm odzieży roboczej, nosić hełm ochronny i przypadkach przewidzianych instrukcją obsługi okulary
 • stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy przy obsłudze koparko - ładowarki potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
 • zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi koparko - ładowarki; uzyskał stosowne uprawnienia po kursie operatora koparko - ładowarki
 • ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
 • ukończone 18 lat


CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY PRZY OBSŁUDZE KOPARKI

 • dokładnie zapoznać się z  dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi koparko-ładowarki, tabliczką znamionową koparki
 • próbnie uruchomić koparko - ładowarkę i sprawdzić jakość jej działania, wykonać test hamulca koparki


PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY KOPARKO - ŁADOWARKĘ POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM

 • uzupełnić paliwo w zbiorniku koparki
 • chować instrukcję obsługi koparki z linką łączącą pod siedzenie
 • upewnić się czy w zasięgu pracy koparko - ładowarki nie znajdują się osoby postronne
 • uruchomić silnik koparko - ładowarki wyłącznie ze stanowiska operatora
 • po przejściu na skręt kół obrócić kierownicą koparki do oporu w obydwie strony
 • ustawić koła koparki tylne do jazdy na wprost


ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:

 • dopuszczać do obsługi koparko - ładowarki osoby niepowołane, które nie ukończyły właściwego szkolenia do obsługi koparko ładowarki
 • obsługiwać koparko - ładowarkę bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń
 • zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych koparko - ładowarek
 • koparek będących w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR koparki)
 • przenosić ładunku nad kabinami koparek lub osobami
 • przewozić dodatkowych osób w kabinie koparko - ładowarki
 • przekraczać podanych obciążeń maksymalnych koparko - ładowarki
 • ustawiać stabilizatory przebywając w kabinie koparko - ładowarki
 • przebywać w kabinie koparki podczas holowania przy  niesprawnych układach kierowniczym i  hamulcowym
 • dolewać zimnej cieczy chłodzącej do gorącego silnika koparko - ładowarki
 • podejmować żadnych czynności związanych z obsługę operatorską, smarowaniem, konserwację lub naprawę koparki, dopóki osoba zainteresowana nie przeczyta i nie zrozumie informacji związanych z tymi zagadnieniami

NAKAZUJE SIĘ:

 • wycofać z użytkowania oraz wyraźnie oznakować tablicami informacyjnymi i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie koparko-ładowarki niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie
 • napinać, naprawiać łączyć, skracać i smarowane pasy pędne, liny i taśmy pędne po unieruchomieniu koparko-ładowarki
 • używać obowiązujące ochrony osobiste przy eksploatacji koparko - ładowarki
 • zachować bezpieczną odległość od krawędzi zboczy, nawisów, śliskiego terenu
 • używać zawsze pas bezpieczeństwa obsługując koparko - ładowarkę
 • przed wymianą zębów zablokować łyżkę koparko - ładowarki
 • podczas jazdy po drodze używać wyłącznie kierowania kołami przednimi
 • nie wyłączać silnika koparki natychmiast po intensywnej pracy ( po 5 min.)
 • utrzymywać maszynę w odległości min 3 m od przewodów elektrycznych
 • do przewozu koparko - ładowarki używać środka transportowego o nośności min. 10 t
 • pompować koła przebywając w strefie bezpiecznej za oponą koparko - ładowarki
 • utrzymywać czytelne tabliczki znamionowe koparko - ładowarki
 • reagować na umieszczone na koparce instrukcje ostrzegawcze i znaki ostrzeżenia
 • stopy stabilizatorów składać będąc na zewnątrz
 • utrzymywać stopnie koparko - ładowarki w czystości


CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY KOPARKO - ŁADOWARKI

 • uporządkować stanowisko pracy oraz  narzędzia i sprzęt ochronny
 • zabezpieczyć koparko - ładowarkę po zakończeniu pracy w położeniu transportowym
 • zablokować dźwignię sterowania łyżką za pomocą blokady w podłodze kabiny koparko - ładowarki

 

Słowa kluczowe: Instrukcja bhp koparko - ładowarki + szkolenie operatora koparki Włocławek + szkolenie operatorów koparko - ładowarek Włocłąwek + kurs na koparko - ładowarkę + kurs koparki włocławek + kursy na koparki + CS Operator Włocławek

 

 

Copyright © 2011 OPERATOR