Kurs na koparki jednonaczyniowe

 

Centrum Szkoleniowe OPERATOR posiada zgodę Instytutu Mechaniki Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy na realizację szkoleń dla operatorów koparki jednonaczyniowych.

 

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

 

Dzięki profesjonalnemu podejściu Centrum do realizowanych kursów, słuchacz zostanie odpowiednio przygotowany do egzaminu państwowego.

 

Pozytywny wynik egzaminu będzie podstawą do wydania książeczki operatora.

 

 

 

Tryby szkolenia dla operatorów koparek jednonaczyniowych:

 

  • tygodniowy
  • weekendowy

 

 

Nazwa maszyny lub urządzenia

Klasa określana w świadectwie

Czas trwania

 

Koparko jednonaczyniowa

III

II

I

4 tygodnie

do 0,8m3

 do 1,5m3  Wszystkie typy

 

 

Copyright © 2011 OPERATOR