Piły mechaniczne do ścinki drzew

 

Centrum Szkoleniowe OPERATOR posiada zgodę Instytutu Mechaniki Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy na realizację szkółki dla operatorów pił mechanicznych do ścinki drzew.

 

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

 

Dzięki profesjonalnemu podejściu Centrum do realizowanych kursów, słuchacz zostanie odpowiednio przygotowany do egzaminu państwowego.

 

Pozytywny wynik egzaminu będzie podstawą do wydania książeczki operatora.

 

 

 

Tryby szkolenia dla operatorów pił mechanicznych do ścinki drzew:

 

  • tygodniowy
  • weekendowy

 

 

Nazwa maszyny lub urządzenia

Klasa określana w świadectwie

Czas trwania

 

Piły mechaniczne do ścinki drzew

III

II

I

1 tydzień

Wszystkie typy

   

 

 

Copyright © 2011 OPERATOR