Kurs na koparko - ładowarki

 

Centrum Szkoleniowe OPERATOR posiada zgodę Instytutu Mechaniki Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy na realizację szkoleń dla operatorów koparko ładowarek wszystkich typów.

 

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

 

Dzięki profesjonalnemu podejściu Centrum do realizowanych kursów, słuchacz zostanie odpowiednio przygotowany do egzaminu państwowego.

 

Pozytywny wynik egzaminu będzie podstawą do wydania książeczki operatora.

 

 

 

Tryby szkolenia dla operatorów koparko - ładowarki:

 

  • tygodniowy
  • weekendowy

 

 

Nazwa maszyny lub urządzenia

Klasa określana w świadectwie

Czas trwania

 

Koparko ładowarka

III

II

I

4 tygodnie

Wszystkie typy

   

 

 

 

Copyright © 2011 OPERATOR