Najbliższe kursy

 

TERMINARZ SZKOLEŃ – WŁOCŁAWEK

 

 

Szkolenia tygodniowe

 

SPECJALNOŚĆ

CZAS TRWANIA

TERMIN ROZPOCZĘCIA

UWAGI

Koparko ładowarki kl . III

4 tygodnie

Po zebraniu grupy

Trwają zapisy

Koparki jednonaczyniowe kl. III

4 tygodnie

Po zebraniu grupy

Trwają zapisy

Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne

1 tydzień

Po zebraniu grupy

Trwają zapisy

Betoniarki

1 tydzień

Po zebraniu grupy

Trwają zapisy

Piły mechaniczne do ścinki drzew

1 tydzień

Po zebraniu grupy

Trwają zapisy

 

 

Szkolenia weekendowe

 

SPECJALNOŚĆ

CZAS TRWANIA

TERMIN ROZPOCZĘCIA

UWAGI

Koparko ładowarki kl . III

8 weekendów

Po zebraniu grupy

Trwają zapisy

Koparki jednonaczyniowe kl. III

8 weekendów

Po zebraniu grupy

Trwają zapisy

Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne

2 weekendy

Po zebraniu grupy

Trwają zapisy

Betoniarki

2 weekendy

Po zebraniu grupy

Trwają zapisy

Piły mechaniczne do ścinki drzew

2 weekendy

Po zebraniu grupy

Trwają zapisy

 

 

Wymagania stawiane kandydatom ubiegającym o uzyskanie uprawnień do obsługi maszyn, urządzeń budowlanych i drogowych:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające że kandydat może wykonywać zawód operatora.

 

Kandydat powinien legitymować się miesięcznym stażem w charakterze pomocnika operatora. Powyższa informacja musi zostać potwierdzona we wniosku.

 

 

 

Warunki przyjęcia na kursy kl. II (kurs 2 tygodniowy)

  • posiadanie uprawnień kl. III oraz co najmniej rok pracy od czasu uzyskania uprawnień kl. III

 

 

Warunki przyjęcia na kursy kl. I (kurs 2 tygodniowy)

  • posiadanie uprawnień kl. II oraz co najmniej 2 lata pracy odczasu uzyskania uprawnień kl. II

 

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacjii Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

 

Po pozytywnym zdaniu w/w egzaminu, kursant otrzymuje uprawnienia operatora w określonej specjalności klasie uprawnień.

 

 

Copyright © 2011 OPERATOR